Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


10 parancsolat alapján - egyszerű

2009.12.05

Lelkitükör (fiataloknak)
1. Én vagyok a te Urad, Istened, Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!
— Valóban Ő az egyetlen számomra, aki tényleg fontos? — Áll-e valaki vagy valami
a helyében? — Törekszem-e kutatni rám vonatkozó akaratát? — Mire hív engem az
Isten (hivatásom)? — Kapcsolatban vagyok-e vele az imádságban, az emberi
szálakon keresztül, és a közösségben?
2. Isten nevét hiába ne vedd!
— Becsülöm-e nevét és szentjeinek a nevét, vagy olykor könnyelműen,
töltelékszóként alkalmazom? — Észreveszem-e Isten rejtett segítségét, nekem
juttatott kegyelmeit, tudok-e hálával visszatekinteni ezekre, megköszönni? —
Szentmisén, imádságaimban, munkámban tükröződik-e a keresztény név, az Istenhez
tartozás valósága? — Fejlesztem-e ismereteimet Istenről, a hitről; vagy vallási életem
egy helyben topogás; esetleg van-e lassú előrehaladás?
3. Az Úr napját megszenteljed!
— Résztvettem-e a vasárnapi szentmisén és hogyan: kötelességből, szórakozottan,
unottan; mikor és hogyan érkeztem? — Mit teszek vasárnap? Henyélek, szórakozom,
vagy tudok valamit tenni Istenért? Különbözik-e a vasárnapom a többi munkanaptól,
ha nem, ennek én is oka vagyok... — Hogyan viszonyulok más keresztényekhez, más
vallásúakhoz; érzek-e indítást arra, hogy meggyőződésemet terjesszem, az
evangélium jóhírét továbbítsam?
4. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél!
— Szüleimmel, rokonaimmal, testvéreimmel, ismerőseimmel nem voltam-e gőgös,
rátarti, türelmetlen, öntelt? — Szüleim az első számú felebarátaim, érzek-e
kötelezettséget irántuk még akkor is, ha kifogásolható a velem való viszonyuk? —
Gondolok-e rájuk az imádságban? Tisztelem, értékelem, javítom-e a család
hangulatát, jövőjét? — Tudok-e időt áldozni az öregekre, a betegekre, családom
rászorultjaira?
5. Ne ölj!
— Megbecsülöm-e a természetet, az élet szépségeit, vagy csak fogyasztója,
tönkretevője, megrontója vagyok? — Érték-e önmagam? Gondolok-e testi
egészségemre, hogyan bánok energiáimmal; tudom-e testemet engedelmességre,
nemes szolgálatra fogni, vagy túlzottan kényeztettem? — Próbáltam, használtam-e
kábítószereket; rabja vagyok-e valamilyen szenvedélynek? — Megsértettem-e,
megbántottam-e valakit, antipátia alapján kizártam-e, hibáit kibeszéltem-e, kívántame
neki rosszat, esetleg a halálát?
6. Ne paráználkodjál!
— Komolyan készülök-e élethivatásomra, a családalapításra, a házaséletre, esetleg
szerzetesi vagy papi életre? — Nem vagyok-e felelőtlen, kalandor, élvezethajhász?
— Van-e meg nem engedett testi kapcsolatom, aminek egyetlen helye és
kibontakozása a házasságban lehet? — Beleegyeztem-e a magányos bűnbe? —
Kerültem-e a veszélyhelyzeteket, a kísértést? — Tiszteltem-e mások érzelemvilágát,
szabadságát, hitét, vagy eszközzé akartam lealacsonyítani önző vágyaim
kielégítésére?
7. Ne lopj!
— Megbecsültem-e mások tulajdonát, a közösségét, a társadalomét? Túlzottan
fogyasztottam, mértéktelen, fukar, kapzsi vagy pazarló voltam? — Az eltulajdonított,
tönkretett értéket hogyan kárpótoltam, gondoskodtam-e visszaadásáról?
8. Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen!
— Szavaim mindig megfeleltek-e az igazságnak, olykor nagyítottam, hazudtam,
szubjektív ítéleteim szerint beszéltem-e másokról? — Tönkretettem-e mások
becsületét, mit teszek most a helyreállításáért? — Megszóltam-e, rágalmaztam-e
valakit? — Segítettem-e másnak igazabbul élni, vagy bűnrészes voltam?
Tanácsoltam-e bűnt, lekicsinyítettem-e fontosságát, ezzel másokat
elbizonytalanítottam-e?
9. Felebarátod feleségét ne kívánd!
— Tiszteltem-e, és mindenek fölött érinthetetlennek tartottam-e a házasság
szentségét? Gondoltam-e rá, hogy ha majd én ajándékul kapom, ez mit jelenthet
számomra? — Csábítottam-e valakit bűnre?
10. Se házát, se mezejét, se másféle jószágát ne kívánjad!
— Vágyaim, kívánságaim mennyiben tértek el a jézusi eszménytől? Ha csak
kísértéseim voltak, igyekeztem-e elhárítani azokat magamtól? — Beleegyeztem-e,
gyönyörködtem-e bármilyen bűnös kívánságon, engedtem, hogy mások látványa erre
indítson? — Elégedett vagyok-e azzal, amim van, aki vagyok, vagy mindig mást
akarok, máshol akarok lenni, mást akarok csinálni, mint ami az állapotbeli
kötelességem?
Van-e bennem nagylelkűség? — Ambícióim mikor váltanak karriervággyá? —
Tartok-e magam körül és magamban rendet? — Küzdök-e a gőg, a hiúság ellen? —
Nem bántom-e Egyházamat, amely anyám és családom? — Szeretem-e krisztusi
módon felebarátaimat?
Van-e valami, ami nyomja a szívemet, ami közém és Isten közé ékelődött, — esetleg
már régóta, — de mindig szégyelltem bevallani önmagam előtt is, Isten előtt is...