Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A tízparancsolat alapján

2008.01.18

Lelkitükör a tízparancsolat alapján

1.

Tudatos-e bennem, hogy Istennek, mint minden jó teremtőjének köszönettel tartozom? Gyermeteg, vagy felnőtt istenkép él bennem? Akarok-e kibújni a személyes felelősség alól? Része az életemnek a babona, a horoszkóp és egyebek? Van bátorságom csalódást, veszteséget, korlátokat elviselni és felvállalni? Mi veszélyezteti a leginkább a szabadságomat? Mi a hit szerepe az életemben? Imádkozom, elmélkedek? Gondolkodom Istenről? Megvizsgálom-e néha mi a szerepe Istennek az életemben? Törekszem személyes kapcsolatra? Személyesen is képezem magamat és megosztom lelki értékeimet? Viselkedésemből kiérezhető a megbocsátás és a szeretet? Engedem hogy Isten személyesen szólítson meg, vagy csak önnevelési eszköznek tekintem? A véleményeim önérdekűek, vagy közösségi a gondolkodásom? Vállalom a harcot a hitemért, mások jogaiért? Akarok elköteleződni a Isten értékei mellett?

2.

Törekszem a műveltségemnek megfelelő istenképet kialakítani? Változtatni a gyermetegségen Elfogadom az embereket hibáikkal együtt, vagy igényeket támasztok? Nem akarok mindenkit a magam képére átalakítani? Másokban nem a magam hibáit utasítom el? Törekszem a tökéletesítésemre? Kíváncsi vagyok mások véleményére? Kinek a kritikáját, véleményét fogadom el? Vállalom a felelősséget, hibáimat? Tudok őszintén, kívülről tekinteni magamra, hogy ne legyek elfogult? Életemet Krisztus határozza meg? Felületesen, bensőséges kapcsolat nélkül beszélek Istenről? Nincs bennem lekicsinylés, gőg, önteltség, nagyképűség az értékeimmel együtt? Osztozom a felelősségben és az elismerésekben is? Isten és a neve nem csak kibúvó a felelősség alól? A szent jelek csak a szobámban, vagy a szívemben vannak? Át szoktam gondolni a liturgiában Isten nevét és jelenlétét?

3.

Rendes és rendszeres az időbeosztásom? Megfelel a munkám a tehetségemnek, adottságaimnak? Gondot fordítok a rendszeres továbbképzésre, vagy elég a minimum? A jutalomért-elismerésért, vagy az Isten értékeinek kibontakoztatásáért dolgozok? Tudok együtt dolgozni másokkal? Kikkel és hogyan pihenek? Értelmes aktivitással használom a szabadidőmet, vagy csak lötyögéssel henyélek? Igénylem a közösségi együttléteket, vagy elég vagyok magamnak? Nyitott vagyok mások kapcsolataira, vagy mindenki járja a maga útját? A szabadidőmből szolgálok valamit a közösségnek, Egyháznak? A vasárnap az unalmas kötelezettség, vagy a megszentelődés? Vasárnap is van időm a csendhez-elmélkedéshez? Nem terhelem magam szükségtelenül vasárnap is? Istenért végzett munkám mellett Istennel is tudok időt tölteni? Egységben van a vasárnapom hitmegvallása a hétköznapjaimmal? Templomlátogató közönség vagyok, vagy a közösség nyitott tagja? Szívesen veszek rész a liturgiában tevőlegesen a szolgálatommal? Van-e hatással a mise az életemre és a hétközbeni tevékenységeimre?

4.

Hogyan alakul a közös életünk, a tisztelet és a megbecsülés jegyében? Csak a teljesítmény értékelem, vagy a személyt tisztelem? Szívesen fogadom a nemzedékek együttélését és értéknek tekintem-e? Elfogadom a tapasztalatokat, vagy mindent a magam feje után akarok? Tiszteletet és szeretetet adok annak akinek kijár? Vagy csak vak engedelmességet? Annyi tiszteletet adok mint amennyit én is elvárok a felnőttektől? A tekintélyt csak a hatalom gyakorlásának látom ,vagy ki is lehet érdemelni? Azt, úgy és akkor bírálok ahogy épülni lehet belőle? Kerékpáros vagyok, aki felfelé görnyed, lefelé tapos? Van bátorságom ráhagyatkozni a felnőttek utasításaira? Isten szemével keresem, hogy kinek mire van hatásköre az engedelmességemben? A tekintéllyel szembeni bírálatom építő, vagy romboló? Véleményemet megfelelő stílusban tudom előadni ?

5.

Ártok a saját egészségemnek önpusztítással (alkohol, kábítószer, dohányzás)? Óvom a saját és a mások egészségét? Közlekedési szabályok megtartása? Karban tartom fizikumomat, vagy tespedt lusta vagyok? Az ösztöneim felett úrrá tudok lenni okos megfontolással? Megtartom a munka-pihenés-szórakozás szükséges arányait? Véleményemben, gondolkodásomban a még meg nem született élet mellet foglalok állást? Vállalom a konfliktusokat az igazság érdekében? A béke és a nagyobb jó érdekében tudok vissza is vonulni? Tudok különböztetni jogos önszeretet és hibás önzés között? A hibákat látva a megbékélés eszköze tudok lenni a környezetemben? Hiszem az örök életet és a feltámadást és tudok ezekről őszintén hitet is tenni? Szórakozásaimban van helye az erőszaknak? (horror, háború)

6.

Elfogadom magam férfinak/nőnek? Kitől tanultam meg a nememnek megfelelő viselkedést - beszédmodort - öltözködést? Családi körben láttam-e a szeretet külső jeleit? Hogyan fogadtam? Indokoltak a külsőmmel való elégedetlenségeim? Tudom-e indokolni vágyaim megfékezését, vagy csak elfojtom azokat? Van helyes utam a kiélés és a vétkes elnyomás között? Kihívó viselkedéssel nem vonzok másokat is nehéz helyzetbe? A teljes embert keresem a másik félben, vagy csak kihasználni akarom? Tudok felelősen beszélni kérdéseimről, gondjaimról? Kapcsolataimban kíváncsi vagyok a másik egyéni érzelmeire-nehézségeire? Törekszem a valódi baráti kapcsolat értékeinek kialakítására? Versenytársat, vagy azonos méltóságú partnert keresek? Készülök Isten munkatársa lenni a teremtés művében? Nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget a szexualitásnak a kapcsolaton belül? A kíváncsiságom és a divat elvárasai megelőzik-e az őszinte szeretetemet? Az eddigi nemi kapcsolataim miért voltak felelőtlenek, elhamarkodottak? Hogyan gondolok a házaséletre, jövendőbelimre? Erősítem magamban az Isten által elgondolt szent házasság gondolatát?

7.

Fényűző életet élek-e? Nem érném be kevesebbel? Túl sokat fogyasztok? Természetesnek tartom az igazságtalan tulajdoni és munkaviszonyokat? Teszek valamit a hiányok csökkentésére? Örökösen sóvárgok és elégedetlenkedek? A pénz, a vásárlás okoz-e boldogságot? Elfogadom a reklámok vonzásait és kísértéseit? Többnek gondolom magam a dolgok birtoklásával? Becsületes vagyok a közlekedésben, a közösség kiadásainak vállalásában? A kölcsönadott/kapott dolgokat rendesen kezelem-e?

8.

Komolyan veszem az igazságot a kijelentések tartamát? Nem csak szólamokat hajtogatok amiket nem is gondolok végig? Fejlesztem magamban a kellő kritikai érzéket a hírekkel szemben? Ártok mások jóhírének, becsületének felesleges dumálással? Meg szoktam-e játszani magam mint az igazság nagy bajnokát? Jobb színben tüntetem fel magam a valóságnál? Én állok minden mondatom központjában? Szeretet - igazság - jóindulat mondatja velem az igazságot? Nem játszok ki az embereket a távollétükben? Magam és Isten előtt vállalom a véleményemet még ha nehéz is? El tudom fogadni az ellenvéleményeket és tudok-e váltani a magam meggyőződésén? Megbízható vagyok vagy egy link alak? El tudom-e fogadni? Kenegetem az igazságot, vagy fel tudom vállalni a következményeivel együtt? A gyónásaim csomagolástechnikai mesterművek, vagy őszinték.

9.

Mi köti le a gondolataimat? Csak földi érdekek, vagy szellemi erkölcsi értékek? Úszok a közvélemény hazug áradatával, vagy vállalom a hívő élet következményeit? Nagyobb értékért le tudok mondani a haszonról?

10.

Nem hagyom-e magam a kíváncsiság és a divat őrületének kiszolgáltatni? Az aszkézis csak felesleges és elkerülhetetlen rossz? Van helye Krisztus keresztjének az életemben? Vagy csak dekoráció a szobám falán?