Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Köszönöm Uram, hogy megmutattad gyengeségemet és a Te Jóságodat!

Add, hogy erődből új életet kezdhessek!
Isten tízparancsolata

 

Főparancs: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erődből. Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.

Jézus aranyszabálya: Amit szeretnél, hogy tegyenek neked az emberek, azt te is tedd velük. Amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek, te se tedd másokkal.

Isten a tízparancsolatot a Sínai hegyen a zsidó nép vezérének Mózesnek két kőtáblára írva adta át. A tíz parancsolat parancsai bennünket is köteleznek. Utat mutatnak a mennyország felé.

 

1.      Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

2.      Isten nevét hiába ne vedd!

3.      Az Úr napját szenteld meg!

4.      Atyádat és anyádat tiszteld!

5.      Ne ölj!

6.      Ne paráználkodj!

7.      Ne lopj!

8.      Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!

9.      Felebarátod házastársát ne kívánd!

10.   Mások tulajdonát ne kívánd!

 

 

  1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

Isten az első parancsolatban azt parancsolja, hogy őt megismerjük, egyedül őt imádjuk, és neki szolgáljunk. Akkor imádjuk Istent, ha őt legfőbb Urunknak elismerjük.

Az vétkezik Isten imádása ellen: 1. aki nem törekszik Isten megismerésére; 2. aki megtagadja Istent és vallási kötelességeit; 3. aki nem imádkozik.

Szentségtörést az követ el, aki valamely szentséget méltatlanul vesz fel.

Bálványimádást az követ el, aki Isten helyett mást imád.

Bűneid lehetnek:

Nem imádkozol rendszeresen, figyelmetlenül imádkozol, szent dolgokkal tréfálkoztál, vagy gúnyolódtál. Ha Isten, vagy a hitünk ellen beszéltél. Ha tagadtad Istent. Isten helyett más dolgokat imádtál, vagy babonás dolgokban hittél, pl.: jóslás, horoszkóp, szerencsepatkó. Ha szentségtörést követtél el. Nem tanultad meg kellően a hittant.

 

2.      Isten nevét hiába ne vedd!

Isten második parancsolata arra kötelez minket, hogy Isten és a szentek nevét és a szent dolgokat becsüljük meg. Az Isten s így Jézusneve is szent, azt mindig tisztelettel kell kimondani. Az vétkezik Isten második parancsolata ellen, aki káromkodik, átkozódik és vétkesen esküszik.

Az káromkodik, aki Istent, a szenteket, a szent dolgokat gyalázza.

Bűneid lehetnek:

Ha tiszteletlenül mondtad ki, vagy könnyelműen emlegetted Isten nevét. Ha átkozódtál, ha haragodban rosszat kívántál Istentől másnak, vagy magadnak. Ha vétkesen esküdtél, ha Istent hívtad hamisan vagy feleslegesen bizonyságul. Ha rondán tiszteletlenül beszéltél. Ha

 

3.      Az Úr napját szenteld meg!

Isten a harmadik parancsolattal azt parancsolja, hogy az Úr napját, vagyis a vasárnapot szenteljük meg. A vasárnapot szentmisén való részvéttel, pihenéssel és a családi közösség ápolásával szenteljük meg.

Kötelező ünnepek a vasárnapon kívül: Karácsony, Újév, Nagyboldogasszony

Vasárnap az Úr napja, mert az Úr Jézus ezen a napon támadt fel.

Bűneid lehetnek:

Elmulasztottad a vasárnapi vagy az ünnepnapi szentmisét (hanyagságból), a templomban rendetlenkedtél, nem figyeltél oda. Fizikai vagy szellemi munkát tartósan végeztél, nem szentelted meg ezt a napot. A böjtöt semmilyen módon sem tartottad meg.

 

4.      Atyádat és anyádat tiszteld!

Isten negyedik parancsolata azt parancsolja, hogy szüleinket tiszteljük, szeressük, nekik engedelmeskedjünk, felnőttként pedig róluk gondoskodjunk. Szüleinket azért kell tisztelnünk, mert Isten után az életet és a gondoskodást nekik köszönhetjük. Szüleinken kívül még egyházi és világi elöljáróinknak kell engedelmeskednünk, kivéve, ha olyat kívánnak tőlünk, ami Isten akaratával ellenkezik.

Szüleinket azért kell tisztelnünk, mert ők Isten helyettesei, és mert itt a földön ők a mi legnagyobb jótevőink. Nagyon illő, ha imádkozunk is értük. Ha jó gyermekei vagyunk szüleinknek, akkor jó gyermekei vagyunk Mennyei Atyánknak is.

Bűneid lehetnek:

Nem tisztelted a szüleidet, nem fogadtál szót nekik, feleseltél, engedetlen voltál, hazudtál nekik. Nem voltál segítőkész. Egyáltalán nem imádkoztál a szüleidért. A felnőttekkel, időseket nem tisztelted. Nem voltál udvarias velük. Kigúnyoltad a tanáraidat, nem fogadtál szót nekik. Visszabeszéltél a nevelőidnek.

 

5.      Ne ölj!

Isten ötödik parancsolata az ember testi-lelki életének tiszteletére, fenntartására és védelmére kötelez. Vigyáznunk kell, tisztelnünk kell a magunk és mások életét.


 

Bűneid lehetnek:

Felebarátod testi éltében kárt tettél: ha verekedtél, testileg megsértettél valakit, ha veszélyeztetted magad vagy mások életét vagy egészségét, ha gyűlölködtél, ha elmulasztottad a gyógyítás és segítségnyújtás lehetőségét. Ha megszegted a közlekedési szabályokat és ezzel veszélyeztetted mások testi épségét.

Saját magad testi életében kárt tettél, ha károsítottad életed, ha szükségtelenül veszélynek tetted ki magad, szabálytalankodtál.

Felebarátod lelki életében kárt tettél: ha másokat lelkileg bántalmaztál, megbántottad csúnya szavakkal. Kicsúfoltad. Ha mást bűnre csábítottál. Ha rosszra tanítottál mást. Ha rossz példát adtál.

 

6.      Ne paráználkodj!

Isten hatodik parancsolata ellen az vétkezik, aki bűnös akarattal gondol, néz, beszél, vagy cselekszik szemérmetlen dolgot. Ne művelj tisztátalan dolgokat. Isten akarata, hogy testben-lélekben tisztán éljünk.

Ne felejtsd el, hogy a férfi és a nő azért van, hogy szeresse egymást. Testünk pedig azért, hogy kifejezhessék szerelmüket egymás iránt. Mindezt Isten azért akarta így, mert ez így jó és így szép. Nem szabad bemocskolnunk az Úr alkotását. Minden embernek tisztelni kell az érzéseit, a testi épségét és biztonságát. Az internet, a televízió és a reklámok sokszor csak arra használják az emberi testet, hogy fölkeltsék a figyelmünket, hogy eladhassák a reklámozott termékeket: ez pedig így nagy becsapás és kelepce.

Bűneid lehetnek:

Ha nem tisztelted mások érzelmeit, ha visszaéltél a szeretettel. Kinevettél másokat, mert szerelmes. Ha mutogattad magad, ha meztelenkedtél. Ha ilyesmi filmet, újságot szándékosan néztél, vagy ilyen témában beszéltél, mutattál. Ha szemérmetlen voltál.

 

7.      Ne lopj!

Isten ránk bízta a világot. Azt kívánja, hogy becsületesen dolgozzunk, és becsüljük meg a magunk és mások tulajdonát.

Isten hetedik parancsolata arra kötelez, hogy az anyagi javakat becsületesen szerezzük meg, tartsuk tiszteletben és helyesen használjuk fel. Az vétkezik Isten hetedik parancsolata ellen, aki nem dolgozik becsületesen, aki megkárosítja felebarátját és a köztulajdont, és aki nem gondoskodik a rábízottakról. Az károsítja meg felebarátját, aki lop, csal és kárt okoz.

Bűneid lehetnek:

Ha nem teljesítetted a feladatodat, ha nem tanultál becsületesen. Ha elvettél olyat mástól, ami nem a tied. Ha nem vigyáztál a saját holmidra. Ha loptál, akár boltból, vagy mástól. Ha csaltál a dolgozatnál, vagy bármilyen játékban. Ha kárt okoztál akár otthon, vagy az iskolában, vagy az utcán. Ha összekarcoltad, vagy firkáltad az iskolai dolgokat, bútorokat, mások tárgyait. Ha „loptad” a napot.

 

8.      Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!

Isten nyolcadik parancsolata arra kötelez, hogy igazat mondjunk, mindenkiről tisztelettel és szeretettel beszéljünk. Jézus azt akarja, hogy megbízhatóak legyünk. Az vétkezik hazugsággal, aki nem mond igazat, hogy mást tévedésbe ejtsen. Felebarátjában az tesz kárt, aki csúfol, megszól, rágalmaz, vagy ok nélkül gyanúsít másokat. A megszólás valós, a rágalom valótlan rosszat állít másokról. Igyekezz kitartani a jó mellett, védd meg!

Bűneid lehetnek:

Ha nem voltál megbízható, őszinte. Ha nem mondtál igazat, ha hazudtál. Ha másokat beárultál, pedig nem is követett el rosszat; ha eltitkoltad a rossz jegyeidet, pedig kérdezték. feleslegesen árulkodtál.

 

9.      Felebarátod házastársát ne kívánd!

Mennyei Atyánk azt akarja, hogy szüleink hűségesen szeressék egymást. Isten kilencedik parancsolata a házastársi hűségre kötelez, amit szívünkben sem szabad megsérteni. Más szerelme tiszta, szent dolog. Ne irigyeld!

Bűneid lehetnek:

Ha nem tartottad tiszteletben két társadnak a szerelmét, ha azt akartad, hogy vesszenek össze. Ha több lánynak/fiúnak vallottál szerelmet/udvaroltál. Ha nem voltál hűséges ahhoz, akit szeretsz. Ha becsaptad, kihasználtad a barátodat.

 

10.  Mások tulajdonát ne kívánd!

A jószívű és önzetlen ember kedves Isten előtt. Isten tizedik parancsolata arra kötelez, hogy ne irigyeljük mások anyagi és szellemi értékeit, és ne legyünk elégedetlenek. Dolgozz becsületesen, és légy megelégedett. Ne kívánd a másét, inkább igyekezz anyagi javaidat másokkal megosztani.

Bűneid lehetnek:

Ha nem voltál megelégedve a saját dolgaiddal, mindig a másé kellett. Ha telhetetlen voltál. Ha mértéktelen voltál az evésben, ivásban. Ha torkos, falánk voltál. Ha irigyelted a másiktól, hogy ő jobban tud valamit megtenni, de te nem tettél semmit sem érte.